office@it-creator.rs +381 11 4444 577

Funkcionalnosti softvera za autobuske stanice:

Izdavanje svih tipova računa (račun, predračun, avans, kopija, refundacija); Podržane sve metode plaćanja (gotovina, kratica, virman, ips, čekovi, itd); Izdavanje svih tipova karata; Jedan pravac, mesečna karta, sezonska karta, više karata; Kreiranje računa za pravna lica; Brza karta na jedan klik; Izdavanje karata za druge prevoznike.

Detaljno izveštavanje o broju prodatih karata; Definisanje privilegija za zaposlene u kompaniji; Mogućnost lociranja autobusa/kase; Definisanja i izdavanje karata za službena lica, decu, studente, penzionere tj povlašene karte; Obuda mode za trening zaposlenih; Izveštaji za knjigovodstvo, izvoz (export) podataka u csv file i/ili na mail; Panel za moderaciju cena karta i definisanje “linija”; Sistem automatskog obaveštavnja;

Najbitnije funkcije softvera za autobuske stanice:

Kreiranje i izdavanje svih tipova karata;
Evidencija slobodnih mesta u autobusu;
Prodaja karata za druge prevoznike;
Izdavanja i dopuna mesečnih karti sa validacijom NFC kartica u vozilu;
Izveštaji za komitente tj druge prevoznike;
Sistem za dopunu personalizovanihi karata;
Uređivanje cena za sve prevoznike i relacije;
Prodaja autobuskih usluga (peronske karte, garderoba, toalet, itd).

Štampa fiskalizovanih elektronskih računa dozvoljena je na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju. Štampa računa se obavlja na termalnom printeru.

Nudimo poslovnu saradnju, gde IT Creator obezbeđuje:

• softversko rešenje za šaltersku prodaju (ESIR+LPFR);
• all-in-one uređaje poznatih i proverenih brendova po povoljnim cenama;
• podršku za sve korisnike našeg rešenja;
• održavanje i unapređenje sistema praćeno svim funkcionalnostima koje definišu zakoni Republike Srbije;
• Instalacija softvera na svim lokacijama u terminima koje dogovorimo.

Mi vodimo računa o tome da postoji stalna usklađenost sa zakonskim promenana koji se automatski nadgrađuju u softverskom rešenju koje koristite u vašim poslovnim jedinicama.

Autobuske stanice

  • Kategorija El. Fiskalizacija
  • Softver Autobuske stanice (Šalter)
  • Započeto 01 Maj, 2022
  • Web adresa www.bussoft.rs
  • IT Creator